Obiective

–  Sprijinirea fermierilor din România prin dezvoltarea și diseminarea unor procese educationale și științifice, de cercetare-dezvoltare și analize de piață în domeniul agro-alimentar în general și al creșterii animalelor în special.

–  Crearea unui pol de competitivitate la nivel național pentru crescătorii de animale.

–  Inserția fermierilor în lanțul de comercializare a produselor prin tehnologii moderne.

–  Inovare în procesele de dezvoltare agricola și de trasabilitate a alimentelor.

–  Educare și formare profesionala continua, coeziune și incluziune sociala pentru forța de munca din agricultura.

–  Crearea unei platforme de networking și promovare a afacerilor din domeniul agro-alimentar pe piața interna, intracomunitară și internațională.

–  Furnizare de servicii de mediere și plasare a forței de muncă, formare profesionala și antreprenoriala

–  Promovarea și dezvoltarea agriculturii convenționale și a agriculturii ecologice

–  Sprijinirea membrilor asociației pentru dotarea fermelor și gospodăriilor proprii cu aparatură, utilaje, materiale, furaje, documentații.

 

EnglishRomania